Privacy Cafe inhoud

Open Space – samenwerken aan inhoud

Introductie
Ter voorbereiding van een Open Space op de TDOSE 2016 conferentie tbv Bits Of Freedom hielden we een try-out. Het publiek op TDOSE bestaat uit Open Source experts. In ongeveer 3 uur hebben we vele onderwerpen hierop gericht en aan het eind hadden we 3 flipover pagina’s vol aan content. Een groot deel van de tijd hebben we besteed aan het nadenken over privacy oplossingen en over de juiste boodschap aan ons publiek. Tevens wisten we vele actuele internationale privacy problemen te benoemen. We dachten heel veel in oplossingen en in kennis die we kunnen delen. Hieronder volgt een korte samenvatting en erna de lijst met onderwerpen.

1. Belangrijk: groei van privacy kennis
Als experts zorgen we voor privacy awareness bij deelnemers en promoten daarbij de werkwijzen van Bits Of Freedom. Een van de hoofdproblemen is het gebrek aan awareness over privacy en actuele kennis hierover. Een autoriteit als Bits Of Freedom geeft goede actuele kennis. Ook beroemdheden op dit vakgebied zoals Snowden en Stalman geven meer bewustzijn. De boodschap laagdrempelig brengen helpt. De bekendste quote op privacy gebied is momenteel “je hebt wel wat te verbergen”. Quotes over privacy zijn er volop op het internet, ook van Snowden. We delen privacy kennis door erover te filosoferen met ons publiek. Bijvoorbeeld dat de burger het product is op het internet in plaats van de klant (voorbeeldquote “Je bent geen klant bij Google, maar een adverteerproduct van vele bedrijven.”). MADspace kan men vaker bezoeken om meer kennis hierover te ontwikkelen.

2. De problematiek: gevolgen opmars van het web
De grote Amerikaanse ICT concerns zijn gewoon nieuwe media bedrijven die enorm verdienen aan onze data. Facebook is 400 miljard waard, met 2 miljard gebruikers, dus 200 euro per account. Microsoft betaalde 26 miljard voor LinkedIn, omgerekend 60 dollar per account. Deze bedrijven hebben vooral oog voor omzet en gebruiken hiervoor persoonsgegevens. Deze bedrijven zijn qua persoonsgegevens dan ook niet betrouwbaar: 1. informatie wordt doorgegeven aan veiligheidsdiensten, 2. de bedrijven zijn niet transparent (bv Microsoft heeft algemene voorwaarden van 250 pagina’s) en 3. de bedrijven doen met regelmaat privacy voorwaarden versoepelen in hun voordeel. Deze Amerikaanse bedrijven hebben een duidelijk monopoly, verkregen door het business model gericht op advertenties naar intensief geprofileerde gebruikers. Ondertussen kunnen deze bedrijven alles van ons weten, echter wat als dit wordt misbruikt? Hiervoor ontwikkelt men wetten in Europa en in Nederlandse politiek.

3. Conclusie: denken in Open Source oplossingen
De bedachte oplossingen zijn vooral gericht op het activeren van meer (maatschappelijk) bewustzijn. Samengevat, ons publiek bestaat uit Open Source experts. Open Source heeft de potentie om het alternatief te worden voor de Amerikaanse nieuwe media. Libre Office kan bijvoorbeeld makkelijk Microsoft Office vervangen. Firefox en linux kunnen ook makkelijk worden ingezet op scholen. Succesverhalen over Open Source bij de overheid zijn er veel in Duitsland, mn Berlijn en Munchnen. Echter, onze overheid heeft nog veelal onvoldoende kennis en weinig succesvol beleid hierin. De overheid lijkt verslaafd aan Microsoft producten en laat zich ook door andere Amerikaanse producten verleiden. Tbv van Open Source en privacy is er echt een lange termijn lobby nodig die landelijke politiek beinvloed om hierin stappen te maken: Bits Of Freedom. In Eindhoven kunnen we nog meer kennisavonden houden, zo kunnen we een debat organiseren tussen lokale politici, om beter beleid voor Open Source en Privacy te promoten.

Appendix: overzicht van de vele gespreksonderwerpen

Deel 1. Wijzelf en onze filosofie
-Awereness en bewustzijn realiseren
-Prikkelende slogans bedenken en hergebruiken van het internet. Zoals: “wil je het product zijn van Amerikaanse bedrijven?
-Historische voorbeelden met qoutes benadrukken zoaals Richard Stallman en Snowden.
-Wat kun je zelf doen?
-Wat kunnen we samen doen voor BOF?
-Fatsoenlijke bescherming van data hoort bij het leven.
-Basiskennis delen met publiek en verder opbouwen. Evt ook naderhand bij MADspace.

Deel 2. Internationale Privacy Problematiek begrijpen
– USA Problemen
– NSA en andere geheime diensten.
– Facebook, DoubleClick (google)
– Facebook heeft 400 miljard omzet, 2 miljard gebruikers, elk profiel is dus 200 euro waard.
– LinkedIn kostte Microsoft 26 miljard omzet, elk profiel is omgerekend 60 euro waard.
– Snelle opkomst van “gratis” Amerikaanse webtechnologie als Google, Facebook.
– Microsoft nu ook focus op de cloud, bv LinkedIn
– Amerika’s kracht op het web
– Monopoly Amerikaanse bedrijven
– Microsoft dwingt tot updates en doet aan monitorings
– Commercie en techniek gaat steeds sneller.
– Bedrijven handelen zichtbaar immorreel.
– Europa is niet zelfvoorzienend en erg afhankelijk qua ICT
– Er gebeurt heel veel internationale spionage.
– Big five: USA IT toppers op het gebied van nieuwe media (Apple, Microsoft, Google, Facebook  en Amazon)
– USA: geld is macht. Amerikaans bedrijfsleven heeft de macht
– Evil Google: ze veranderen frequent kunnen privacy voorwaarden.
– Business models rondom advertising leveren veel dollars op.
– Publieke opinie: onwetend, men consumeert sociale media blindelings
– NL is een echte handelsnatie, vergeet soms privacy belangen
– Echte concurrentie voor deze grote nieuwe media bedrijven ontbreekt
– Steeds meer groei van de economische macht van nieuwe media bedrijven.

3. Oplossingen
– BOF weet de politieke wegen vooruit te vinden
– Awareness: maatschappelijke weerstand versterken
– Awareness: de overheid maakt natuurlijk ook (ambtelijke) fouten. bv Suwinet, IRT, Teeventaps.
– Awareness: Van NL zakenland naar duurzame NLse degelijkeid
– Politiek: Verkiezingsdebat organiseren
– Politiek: Wetgeving 2018 richtlijnen zijn gereed.
– Politiek: aanmoedigen indien pro privacy en pro opensource (zie evt link)
– Politiek: wellicht aanstellen ambassadeurs Open Source & Privacy bij de overheid.
– Onderwijs: Digitaal onderwijs, genoeg online materiaal
– Onderwijs: Veilig internetten in voorlichtingscampagnes
– Onderwijs: Open Source is belangrijk.

3.1. Privacy promoten
– Voorlichtingscampange consuwijzer (zie link https://www.consuwijzer.nl/thema/online-privacy).
– Gratis koffie filmpje (zie link https://www.youtube.com/watch?v=AYXM56YJWSo)
– film sneakers of andere hacker films (zie link: https://www.youtube.com/watch?v=LlKDkTbUFhU)
– boeken als 1984 en mn Brave New World (zie link: https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE)
– de toekomst is onzeker, bv de Amerikaanse politiek (Trumph vs Clinton)
– Ben hard voor (Amerikaanse) bedrijven die zichtbaar immorreel handelen (zoals wakker dier).
– Heb je iets te verbergen?
– Hoe sterk is ons digitale overheid?
– Privacy wetgeving (zie bv https://www.privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid.html).
– Kieswijzer tbv politiek en privacy. Wat valt er te kiezen?
– Menselijkheid benadrukken.
– Commerciele bedrijven delen ongehinderd. Dit openbaar maken.

3.2. Open Source
– het toekomstige alternatief voor Amerikaanse clouds
– Open Source is in opmars, biedt steeds meer alternatieven (zie bv deze link)
– Open Standaarden
– Free Software
– Open Source beleid van de politiek
– Open Source awareness bij de overheid
– voorlichting ICT op scholen
– voorlichting ICT bij overheidsproducten
– gratis en fijne alternatieven: Libre Office, Firefox en Linux

3.3. BitsOfFreedom
– Awareness vergroten, bepalen de publieke aandacht
– Privacy waakhond heeft een community, men kan kennis doneren
– De dialoog faciliteren: de waarde van privacy
– Security en privacy trainingen doen.
– Burgerrechtenorganisaties, daar werken professionals
– Goed beleid van de overheid tbv privacy goed begrijpen en uitdragen.
– Huur professionals in voor het maken van ICT beleid
– Professionals kunnen ICT beleidsverbeteringen delen
– Een overheid met meer oog voor privacy

Privacy Cafe faciliteren

Een privacy cafe houden: iedereen kan het!

Inleiding
Hoe organiseer je een privacy cafe? In Eindhoven hosten we graag privacy cafes. Zo ook binnenkort bij T-DOSE, dit is een open source conferentie waar veel belangstelling is voor privacy. Hackerspace MADspace faciliteert jaarlijks daar het privacy cafe, voornamelijk bedoelt voor discussie. Een privacy cafe voor discussie en vermaak met privacy tooling kan worden gefaciliteerd middels de eenvoudige Open Space principes. Hieronder leggen we dit verder uit.

De voorbereiding:
Veel voorbereiding is niet nodig. Via Open Space principies lopen de kennisdelingen vanzelf.
Onze hackerspace deelnemers hebben vele bezigheden en dus beperkte tijd voor het voorbereiden van het cafe.
We raden onze deskundigen eenvoudig in te lezen in actuele privacy zaken. Dit via goede bronnen
zoals BOF, privacynieuws.nl en tweakers. We willen vooral kennisdeling tussen bezoekers faciliteren.
We gebruiken Open Space technologie: hierover is veel informatie beschikbaar en het is makkelijk te leren.

Recept voor de Open Space:
Een privay cafe duurt meestal 3 uur en hierin kun je vele open spaces sessies inplannen.
Elke sessie brengt oplossingen en zo tijdens het privacy cafe veel bereikt met de groep.
Na een kort introductieverhaal over BitsOfFreedom starten we de Open Space (15 minuten).
– Allereerst worden de 4 open spelregels uitgelegd.
– Daarna mag elke deelnemer prikkelende sessies uitleggen.
– Vervolgens begint mag elke deelnemer stemmen voor de beste sessies, de helft van deze sessies valt af via dotvoting.
– Aan het einde van elke sessie worden conclusies vastgelegd.
– De sessies worden uitgewerkt in 1 document, die naar deelnemers die hebben aangemeld wordt toegestuurd per mail.

De inrichting van de Open Space kort samengevat:
Bij een Open Space is het aantal deelnemers onbegrensd, echter wij gaan uit van minstens 20 deelnemers.
Alle deelnemers beginnen zittend informeel in 1 of meerdere grote cirkels: goed voor informele discussie en gevoel.
Iedereen mag (meermaals) opstaan om een onderwerp te pitchen. Als mensen gaan staan worden ze actiever.
Mensen worden gemotiveerd om hun zorgen te uiten en zo kan iedereen meedoen: iedereen heeft wel zorgen.
Ook kunnen mensen privacy tools laten zien. Centraal staat de vraag: wat kan de bewuste burgers & Bits Of Freedom doen?
Zo krijgen we binnen 15 minuten alle sessies van de unconferentie, waaruit we met de populairste beginnen (bepaald door 5 minuten dotvoting). Logische verdeling: 1 rustige computerhoek, 3 actieve praathoeken en in het midden de discussie cirkels.

Materialen
– Posters: A2 formaat volstiften. Aan de muren worden posters geplakt van de open space formules.
– Uitprinten: tevens worden actuele privacy onderwerpen uitgeprint. (zie evt http://privacynieuws.nl)
– Uitprinten: tevens uitprinten van de cheatsheets
– Schrijfmateriaal: A4 Kladblokken en pennen,stiften.

Voorbeeldplanning
14:00 introductie: bits of freedom en privay cafes
14:20 bepalen van de sessies: bepaal zelf je ideale privacy conferentie
14:40 sessie slot 1
15:10 sessie slot 2
15:40 sessie slot 3
16:10 sessie slot 4
16:40 eindpresentaties
17:00 Afsluiting

Appendix

Basiskennis Privacy
https://www.youtube.com/watch?v=wbAFAqbDyjQ privacy met lubach
https://www.youtube.com/watch?v=TyT3NICHx3k lubach: kritiek op de bezuinigingen bij de politie
https://www.youtube.com/watch?v=RH5zhAiAiWo lubach: facebook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bits_of_Freedom BitsOfFreedom volgens Wikipedia.
https://www.youtube.com/results?search_query=privacy+ leuke vele privacy films
http://privacynieuws.nl het actuele nieuws rondom privacy

Privacy verdieping
https://tweakers.net/categorie/862/privacy/ Professioneel forum over actuele privacy onderwerpen
https://www.bof.nl/blog/ actuele activiteiten van BOF
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/cookiemonster.html
https://tweakers.net/nieuws/102251/acm-begint-met-waarschuwen-websites-voor-overtreden-cookiewet.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen
http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-pas-je-google-analytics-aan-op-de-nieuwe-cookiewet

Open Space achtergrond
http://www.openspaceworld.org/files/tmnfiles/2pageos.htm Goede engelstalige samenvatting
http://www.goblue.it/articles/open-space-technology/ Goede samenvatting
http://www.mindviewinc.com/Conferences/OpenSpaces.html Goede samenvatting
http://martinfowler.com/bliki/OpenSpace.html Goede samenvatting Martin Fowler
https://www.devopsdays.org/open-space-format/ Goede samenvatting DevOps days
http://escoladeredes.net/group/tecnologias-de-dialogo/forum/topics/open-space-technology-by-sparxx goede samenvattings Open Spaces
http://www.bmartin.cc/pubs/11sa/Carson.html world cafe method summary
http://www.conferencesthatwork.com/index.php/event-design/2012/03/a-short-critique-of-open-space/ Problemen bij een Open Space
http://payload428.cargocollective.com/1/6/207752/10878710/STIR-Open-Space-Technology-RGB-web2_1500.jpg cheatsheet
http://wall-skills.com/wp-content/uploads/2014/03/Open-Space-Unconferences_Wall-Skills.png cheatsheet
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/30/9b/a8/309ba8170ad599c8a3609561d36ed583.jpg cheatsheet
https://coininco.files.wordpress.com/2015/05/open-space.jpg cheatsheet
https://rationalmadness.wordpress.com/2013/01/11/100-evocative-open-space-diagrams-and-cartoons/ openspace images

Open Space intro films
https://www.youtube.com/watch?v=4vEBcr_YkHU film over Open Space 1
https://www.youtube.com/watch?v=QhNQ8Mhehpw film over Open Space 2
https://www.youtube.com/watch?v=N9E5P86_KrA film over Open Space 3
https://www.youtube.com/watch?v=3UoG24LdU5Q film over Open Space 4
https://www.youtube.com/watch?v=_HpjQY-KqA0 law of two feet

 

Open Source security tools

Bij MADspace hebben we veel ervaring met Open Source tooling. Een van onze speciale aandachtsgebieden is security.

Interesse in omvangrijke security kennis? Kom ons bezoeken voor overleg en klus mee met onze gekozen open source projecten.

We hebben binnen onze hackerspace rijke security kennis rondom deze onderstaande privacy gebieden:

Desktop
Bestandsopslag & synchronisatie
Besturingssystemen
Besturingssystemen (Live-cd)
Media publicatie
Schijfencryptie
Video & spraak
Password Managers
Communicatie
E-mail accounts
E-mail alternatieven
E-mail servers
E-mail versleuteling
E-mailprogramma’s
IRC
Instant messaging
Netwerken
Anonieme netwerken
DNS
Digitale distributie
SIP servers
Sociale netwerken
VPN accounts
VPN clients
Vermaasde netwerken
Web
Web browsers
Web hosting
Webbrowser plugins
Locatieherkenning
Zoekmachines

 

Privacy Presentaties

Presentaties over technology en privacy die het bestuderen waard zijn:


 


 

 

Facebook Privacy Slideshow: 11 Settings to Revisit Now

liken & tweeten: delen,delen-en-nog-eens-delen

privacy op het internet bestaat het nog

transitie jeugdzorg privacy in het geding


Privacy op internet, kansen en bedreigingen voor Europa:

Belangrijke FIRST HAND informatie uit de USA over de strategie van grote internet- en ICT bedrijven

Volg de laatste ontwikkelingen in de USA mbt Google’s plannen en vooruitzichten

De Macht van Google

Set filmpjes over Google en privacy op Youtube

Privacy & security in Google Cloud Platform : aanrader actueel:

The Architects of the Future – Big Data, Cyber Security, Cloud Computing and e-Health

Privacy forums

Twitter is een uitstekende bron voor het vinden van privacy discussies. Anoniemer discussieren over privacy kan via Tweakers:

Privacy Instructables

Instructables.com bevat vele visuele werkinstructies voor het installeren van privacy tools zoals hieronder:

Encrypt your Gmail Email

Family Password Security

Go Online without Getting Snooped Tor The Onion

How to Surf the Internet Anonymously

How to Hack Windows Passwords With Ophcrack

How to Secretly Use a Computer

How to increase online privacy using Proxy

Log in Activated Photo Emailer

Protect and secure data on your laptop

Protecting yourself from security threats

Permanently erasing data from your computer

Raspberry-Pi-Tor-relay

Secure shred individual files

Securing your pc 007 style

Securely erasing a hard disk

Ways to restore lost data

Wifi security

Privacy tools

For more explanation of tools, see also the experts at Bits Of Freedom: https://toolbox.bof.nl/overzicht/ 

Secure & easy to install tools for windows


Web Browser Addons – Free Recommendations

 Adblock Edge – Block advertisements and trackers across the web with filter subscriptions.

 Cryptocat – Encrypted instant messaging within your web browser.

 Disconnect – Visualize and block invisible tracking of your search and browsing history.

 HTTPS Everywhere – Encrypts your communications from thousands of websites by enforcing HTTPS everywhere.

 Mailvelope – OpenPGP email encryption tool for major webmail services.

 NoScript – Only enable JavaScript, Java, and Flash for sites you trust.

 Request Policy –  Control which cross-site requests are allowed by sites you visit.

Self-Destructing Cookies – Automatically delete cookies and local storage when no longer used.

 


Privacy Tools for Smartphones

   AVIRA:  Privacy Tool App – Free & Professional Paid Versions (Premium) available.

General description – AVIRA.

– For Workstation Security, Company Network Security, Internet Security.
– For Mobile Devices and Applications in Google/Android, Apple iOS, Windows, OS X Environments.
– Features & solutions available: firewalls, parental control, back-up facilities, game console.
– For detection for adware and spyware: Premium version is needed.
– Over 350 million users.  Developed by German Company.
– Website: http://www.avira.com

NoRoot Firewall:  Privacy Tool App For Android – Free – For Mobile Devices and Applications.
 – App based Authorization & Authentication – Levels between Access – NO Access – Limbo & Details monitoring.
–  No modifications in Root of  Android Operating Systems.

Privacy Tools for Open Source

References